Nyheter

Røyk og varmevarslere installert i fellesområder i blokkene
27. april 2017

Alle trapperom og korridorer inn til boder i 2ndre etasje er blitt bestykket med seriekoplet røyk og varmevarslere. Disse er seriekoplet pr. trapperom, som betyr at de...

Ordinær generalforsamling 2017
20. april 2017

Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. mars 2017. Takk til alle som møtte opp. I etterkant av møtet hadde vi en åpen diskusjon. Forslagene herfra vil styret behandl...

Utsetting av containere for restavfall
20. april 2017

Så er det tid å kvitte seg med «raben» som har samlet seg i løpet av vinteren ….Vi får satt ut containere på de vanlige plassene fra tirsdag 25 april til fredag 28 ap...

DUGNAD
20. april 2017

Vi inviterer alle til innsats 2. mai fra kl 17:00 til senest 19:00. Oppmøte ved vaktmesterkontoret…. Vi skal primært rydde i skråning mot Revheimsveien, men dersom noe...

Igangsettelese av fasadevask og malingsprosjekt
29. mars 2017

Vi signerte avtale med BATE og RSM Fasade på prosjektledelse og utførelse av fasadevask og maling av trekledning og betongfasade både på blokker, rekkehus og carporter...

Husk årets generalforsamling !!
09. mars 2017

Ønsker alle andelseiere og beboere hjertelig velkommen til årets generalforsamling, torsdag 30. mars kl 18:00 i aktivitetshuset til Sundelia borettslag.

Vi er nå på Facebook !!!
09. mars 2017

Vi har opprettet en Facbook side, der vi vil informere fortløpende om saker og hendelser som berører vi som beboere i borettslaget .....Følg oss

Ny 5 års vedlikeholdsavtale på brannforebygging og brannsikringsutstyr
23. februar 2017

Vi har inngått en 5 års avtale om vedlikehold av brannsikringsutstyr og brannforebygging. Firmaet vi har valgt er Stavanger Brannsikring. Mer informasjon vil bli distr...

Oppgradering av Altibox hjemmesentraler
14. februar 2017

Lyse Altibox holder i disse dager på med å oppgradere hjemmesentralene, slik at de er klar til å ta ibruk ny teknologi fra Lyse Altibox..... Det er flere som ennå ikke...

Full vask av trapperom i blokkene
14. februar 2017

Det blir full vask av trapperommene i blokkene onsdag 15. februar ...Beboere henstilles til å ta inn pyntegjenstander utfor sin entredør, slik at vasking blir lettere...

God respons på oppgradere sikringsskapene
31. januar 2017

Styret innhenhet tilbud fra flere leverandører, og sendte ut en "påmeldingsinfo" for de som ønsket å oppgradere sitt sikringsskap til automatsikringer.

Vedlikehold av friskluftsventiler
23. januar 2017

Alle rekkehus og blokkleiligheter på grunnplan, pluss noen blokkleiligheter i de andre etasjene har fått friskluftsventiler installert, for å redusere RADON gass konse...

Kattehold i borettslag
01. desember 2016

Se dette YouTube-klippet om kattehold i borettslag ......

Tiltak redusere RADONgass-konsentrasjon
01. desember 2016

Vi har startet arbeidet med å installere RADONsug utstyr i de leilighetene der måleverdiene overskrider tiltaksgrensen. Vi planlegger å installere i 4 leiligheter før ...

Brannsikring - Røykvarslerdagen
01. desember 2016

Idag, 1. desember er det "Røykvarslerdagen" i Norge, og vi har sendt ut brev til alle rekkehusene inkludert 2 stk batterier om å teste alle røykvarslere.

Beboerinformasjon distribuert i oktober
14. oktober 2016

Det er blitt distribuert ut til alle boenheter et skriv i papirform om beboerinformasjon, der styret informerer om forskjellige emner som det jobbes med og som er gre...

Betaling av større søppelspann enn standard
05. oktober 2016

Betaling for større søppenspann Enkelte beboere hos betaler kr 60,- pr måned (inkl. omkostninger) i tillegg til de ordinære felleskostnadene.

Gjenopptagelse av planverk for bussvei Sundekrossen - Mosvatnet
04. oktober 2016

Statens Vegvesen har informert om gjenoptagelse av planverk for bussvei Sundekrossen - Mosvatnet. Det avholdes informasjonsmøtet 5/10 kl 18:00 på den amerikanske skol...

Utsetting av containere for restavfall
01. oktober 2016

Fra 18. oktober og noen dager framover vil det bli satt ut containere som beboere kan benytte seg av til å kvitte seg med forskjellig restavfall før vinteren .... Bruk de

Ny 3-års kontrakt med Lyse om levering av fiber og Altibox-tjenester
01. oktober 2016

Styret har signert en videreføring av fiber og Altibox-tjenester med Lyse fram til 2019. Dette er hovedsaklig TV basis tjeneste.