Nyheter

Oppgradering av Altibox hjemmesentraler
14. februar 2017

Lyse Altibox holder i disse dager på med å oppgradere hjemmesentralene, slik at de er klar til å ta ibruk ny teknologi fra Lyse Altibox..... Det er flere som ennå ikke...

Full vask av trapperom i blokkene
14. februar 2017

Det blir full vask av trapperommene i blokkene onsdag 15. februar ...Beboere henstilles til å ta inn pyntegjenstander utfor sin entredør, slik at vasking blir lettere...

God respons på oppgradere sikringsskapene
31. januar 2017

Styret innhenhet tilbud fra flere leverandører, og sendte ut en "påmeldingsinfo" for de som ønsket å oppgradere sitt sikringsskap til automatsikringer.

Vedlikehold av friskluftsventiler
23. januar 2017

Alle rekkehus og blokkleiligheter på grunnplan, pluss noen blokkleiligheter i de andre etasjene har fått friskluftsventiler installert, for å redusere RADON gass konse...

Kattehold i borettslag
01. desember 2016

Se dette YouTube-klippet om kattehold i borettslag ......

Tiltak redusere RADONgass-konsentrasjon
01. desember 2016

Vi har startet arbeidet med å installere RADONsug utstyr i de leilighetene der måleverdiene overskrider tiltaksgrensen. Vi planlegger å installere i 4 leiligheter før ...

Brannsikring - Røykvarslerdagen
01. desember 2016

Idag, 1. desember er det "Røykvarslerdagen" i Norge, og vi har sendt ut brev til alle rekkehusene inkludert 2 stk batterier om å teste alle røykvarslere.

Beboerinformasjon distribuert i oktober
14. oktober 2016

Det er blitt distribuert ut til alle boenheter et skriv i papirform om beboerinformasjon, der styret informerer om forskjellige emner som det jobbes med og som er gre...

Betaling av større søppelspann enn standard
05. oktober 2016

Betaling for større søppenspann Enkelte beboere hos betaler kr 60,- pr måned (inkl. omkostninger) i tillegg til de ordinære felleskostnadene.

Gjenopptagelse av planverk for bussvei Sundekrossen - Mosvatnet
04. oktober 2016

Statens Vegvesen har informert om gjenoptagelse av planverk for bussvei Sundekrossen - Mosvatnet. Det avholdes informasjonsmøtet 5/10 kl 18:00 på den amerikanske skol...

Utsetting av containere for restavfall
01. oktober 2016

Fra 18. oktober og noen dager framover vil det bli satt ut containere som beboere kan benytte seg av til å kvitte seg med forskjellig restavfall før vinteren .... Bruk de

Ny 3-års kontrakt med Lyse om levering av fiber og Altibox-tjenester
01. oktober 2016

Styret har signert en videreføring av fiber og Altibox-tjenester med Lyse fram til 2019. Dette er hovedsaklig TV basis tjeneste.

Montering av lufteventiler
09. februar 2016

Da vi målte for RADONgass ifjor, fant vi at flere leiligheter hadde verdier over lovregulert tiltaksgrense, og vi er nå igang med å montere lufteventiler i alle rekkeh...

Vedlikehold av ventilasjonssystemene i boenhetene - uke 21
30. april 2015

Det blir årlig vedlikehold av ventilasjonssystemene i boenhetene (rekke og blokk) i uke 21 (18-22 mai). Boenheten som er plukket ut for inspeksjon vil bli tilskrevet...

Utsetting av bosscontainere 4. til 8. mai
20. april 2015

Det blir satt ut bosscontainere som andelseiere og beboere kan benytte seg av for å kvitte seg med ting og ting som har hopet seg opp iløpet av vinteren...

Våren er kommet - veinettet blir sopt ....
20. april 2015

Endelig er det vår .... og vi ser ikke for oss at det blir så mye frost og glatt på veinettet lenger, slik at vaktmester vil foreta soping av veinettet. Dette blir utført

Ordinær generalforsamling
26. mars 2015

Det ble avholdt ordinær generalforsamling 23 mars iår. Protokoll vil bli lagt til når denne er signert og kopi mottatt fra BATE.

Resultat etter EL og vannsjekk utført i 2014
25. mars 2015

Vår/sommer 2014 ble det som kjent utført en EL og vannsjekk av leilighetene tilhørende borettslaget. EL sjekken ble utført av Sandnes Automasjon & Installasjon. Vannsjek

Måling av radonkonsentrasjon i blokkleiligheter
03. februar 2015

Styret vil i disse dager levere ut sporfilm for å måle radonkonsentrasjon i blokkleilighetene på grunnplanet. Vi ber om at instruks som gis blir nøye fulgt

Arbeidsgruppe for å se på løsning for persienner/markiser på blokkene
06. november 2014

Styret henvendte seg til beboere i blokkene, der vi ønsket deltagelse i en arbeidsgruppe som skal lage forslag til hvilke persienner/markiser som kan bli montert på bl...