Det ble avholdt byggemøte # 28 for rehabiliteringsprosjektet den 17 april 2013.

Referat fra byggemøte og  sjekkliste fra vernerunde
 

Les mer (Vedlegg)