Det ble avholdt byggemøte # 30 for rehabiliteringsprosjektet den 15 mai 2013. 

Les mer (Vedlegg)