Det ble arrangert grillfest for for små og store andelseiere og beboere lørdag 28 september for å markere at rehabiliteringsprosjektet er mer eller mindre ferdig .....

Takk til alle parter for godt arbeid, veldig få uhell/skader og ikke minst tålmodighet fra andelseiere og beboere ....

Når vi nå ser det endelige resultatet, håper vi og tror at dette vil forsterke trivsel i å bo i borettslaget vårt.

Takk til alle

Styret