Det ble avholdt byggemøte # 31 for rehabiliteringsprosjektet den 29 mai 2013.

Les mer (Vedlegg)