Det ble avholdt byggemøte # 35 for rehabiliteringsprosjektet den 21 august 2013. Se vedlegg for referat og vernerunde.

Les mer (Vedlegg)