Styret henvendte seg til beboere i blokkene, der vi ønsket deltagelse i en arbeidsgruppe som skal lage forslag til hvilke persienner/markiser som kan bli montert på blokkene. Forslagene planlegges å legges fram for generalforsmlingen i 2015. Ser ut som det er liten interesse for dette, emn styret har valgt å arbeide med saken. Følgende personer vil delta:

Ruth Voster (Andelseier)

Bente Eiane (varamedlem i styret)

Sverre M. Borgen (nestleder i styret)

Dersom noen skulel ha noen innspill, ideer, kommentarer eller spørsmål, kan de rettes til personene over, eller ved å kontakte styret.

 

Mvh,
Rune Aarstad

Styreleder