Det ble avholdt byggemøte # 29 for rehabiliteringsprosjektet den 2 mai 2013. 
Referat fra byggemøte og Sjekkliste fra vernerunde

Les mer (Vedlegg)