I tidsrommet 21-30 mai vil det bli utført årlig vedlikehold av ventilasjonssystemer for både blokkleiligheter og rekkehusleiligheter.

Det er Villa Ventilasjon som utfører arbeidet, og noen leiligheter må de komme inn i for å sjekke status for vifte og rørsystem. 

Dersom noen får problemer med sitt ventilasjonssystem eller vil komme i kontakt med utøvende firma, vennligst bruk følgende kontaktinformasjon:

Vaktmester: 482 64 503 / 918 85 839

Villa Ventilasjon, Mandip: Tlf: 930 61 741

Styret