Prosjektansvarlig har distribuert generell informasjon om rehabiliteringsprosjektet som skal være levert til alle leiligheter.

Se lenke for kopi.....

Les mer (Vedlegg)