Det ble avholdt byggemøte # 26 for rehabiliteringsprosjektet den 20 mars 2013.

Les mer (Vedlegg)