Nyheter

Kontroll av hovedsikrings-tavler i blokkene, 17-20 desember
14. desember 2018

Det vil bli utført kontroll av hovedsikrings-tavler i alle blokkene i tidsrommet 17-20 desember, (07:00 – 15:00).

Ny vaktmester fra BATE
04. desember 2018

Da har Christer Haaland startet sin karriere som vaktmester i BATE og hos oss ... Vi ønsker Christer velkommen og ser fram til et godt samarbeid

Nye LED lamper i trappeoppganger i blokkene
04. desember 2018

Denne uken blir det iverksatt utskifting av alle lysstoffrør og eldre lamper i trappeoppgangene i blokkene.

Montering av takrenner i blokk
04. desember 2018

Det er igangsatt arbeid med montering av takrenner i første etasjer i blokkene. Det er Hygg&Bygg som står for utførelsen

Demonstrasjon av brannslokkeutstyr
23. oktober 2018

Torsdag 25/10 kl 17:30 inviteres alle beboere til en demonstrasjon av brannslokkeutstyr, der dere også kan få prøve ut slikt utstyr i trygge omgivelser.

Endring i vaktmestertjenesten
03. oktober 2018

Martin, som har vært vaktmester hos oss dette året har valgt å slutte i BATE. Vi takker ham for innsatsen og ønsker lykke til videre...

Infobrev til alle beboere - april 2018
04. mai 2018

Se infobrev som er distribuert til alle leiligheter i papirform.

Utplassering av containere
04. mai 2018

Tirsdag 8. mai til fredag 11. mai vil det bli utplassert container på feltet slik at beboere kan kvitte seg ting og tang

Ingen dugnad er planlagt i vår
04. mai 2018

Det er ikke planlagt noe organisert dugnad fra styret sin side i vår, men vi vil oppfordre beboere til å ta et tak selv ... evt gå isammen med naboer for å fikse på ting

Ny vaktmester
18. januar 2018

Vi ønsker Martin Haarr velkommen som ny vaktmester for Skredbakka BRL.​ Tlf:nr er 979 39 301 og epostadressen er vaktmester@skredbakka-brl.no.

Dato for årets generalforsamling er 19. april
16. januar 2018

Dato for årets generalforsamling er fastsatt til 19. april, kl 20:00 på Aktivitetshuset til Sundekrossen BRL.

Årlig hovedvask av trappeoppganger i blokkene
15. januar 2018

Denne uken blir det utført årlig hovedvask av trappeoppganger i blokkene. Vennligst følg instruks som blir gitt av vaskepersonellet.

RADON-reduserende tiltaksplan for 2018-2019
15. januar 2018

Se tiltaksplan

RADONbrønner installert
15. januar 2018

RADONbrønn er installert i noen utvalgte leiligheter... Nå avventer vi måleresultatetene for disse, før vi bestemmer nye tiltak.

Tilgang til kjøpte filmer på ny Altiboks-TV løsning
07. desember 2017

Det er oppdaget et problem med kjøpte filmer som var tilgjengelig på gammel løsning.

Brannvernsjekk og røykvarslerdagen
07. desember 2017

Alle boenheter har fått tilsendt informasjon om hvordan man skal utføre brannvernsjekk for sin leilighet ... Vennligst følg disse rådene.....

I påvente av nye fartshumper - KJØR HENSYNSFULLT
16. november 2017

Etter asfalteringsarbeidet i Skredbakka 1-25 er ikke nye fartshumper på plass ennå.. Disse kommer snart, men vi har merket at flere holder høyere hastighet enn forsvarlig

Plantekasser utplassert
14. november 2017

Disse plantekassene er plassert ut for å redusere risikoen for å bli nedkjørt/påkjørt av syklister eller rullebrettbrukere som leker seg .....

Asfaltering - mandag 6. november
03. november 2017

Vi har fått bekreftelse fra entrepenør at asfaltering vil starte mandag 6. november og kan være ferdig tirsdag 7. november.

Asfaltering - utsatt til neste uke ??
02. november 2017

Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra entrenør, så regner med at asfaltering utføres først neste uke ....