Nyheter

Ingen dugnad er planlagt i vår
04. mai 2018

Det er ikke planlagt noe organisert dugnad fra styret sin side i vår, men vi vil oppfordre beboere til å ta et tak selv ... evt gå isammen med naboer for å fikse på ting

Ny vaktmester
18. januar 2018

Vi ønsker Martin Haarr velkommen som ny vaktmester for Skredbakka BRL.​ Tlf:nr er 979 39 301 og epostadressen er vaktmester@skredbakka-brl.no.

Dato for årets generalforsamling er 19. april
16. januar 2018

Dato for årets generalforsamling er fastsatt til 19. april, kl 20:00 på Aktivitetshuset til Sundekrossen BRL.

Årlig hovedvask av trappeoppganger i blokkene
15. januar 2018

Denne uken blir det utført årlig hovedvask av trappeoppganger i blokkene. Vennligst følg instruks som blir gitt av vaskepersonellet.

RADON-reduserende tiltaksplan for 2018-2019
15. januar 2018

Se tiltaksplan

RADONbrønner installert
15. januar 2018

RADONbrønn er installert i noen utvalgte leiligheter... Nå avventer vi måleresultatetene for disse, før vi bestemmer nye tiltak.

Tilgang til kjøpte filmer på ny Altiboks-TV løsning
07. desember 2017

Det er oppdaget et problem med kjøpte filmer som var tilgjengelig på gammel løsning.

Brannvernsjekk og røykvarslerdagen
07. desember 2017

Alle boenheter har fått tilsendt informasjon om hvordan man skal utføre brannvernsjekk for sin leilighet ... Vennligst følg disse rådene.....

I påvente av nye fartshumper - KJØR HENSYNSFULLT
16. november 2017

Etter asfalteringsarbeidet i Skredbakka 1-25 er ikke nye fartshumper på plass ennå.. Disse kommer snart, men vi har merket at flere holder høyere hastighet enn forsvarlig

Plantekasser utplassert
14. november 2017

Disse plantekassene er plassert ut for å redusere risikoen for å bli nedkjørt/påkjørt av syklister eller rullebrettbrukere som leker seg .....

Asfaltering - mandag 6. november
03. november 2017

Vi har fått bekreftelse fra entrepenør at asfaltering vil starte mandag 6. november og kan være ferdig tirsdag 7. november.

Asfaltering - utsatt til neste uke ??
02. november 2017

Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra entrenør, så regner med at asfaltering utføres først neste uke ....

OBS! Asfaltering av veinettet i Skredbakka 1-25
27. oktober 2017

Hele veibredden i veinettet Skredbakka 1-25 vil bli asfaltert neste uke..Følg våre nettsider og/eller FB gruppe for ekstakt dato som blir annonsert mandag ...

Utlevering av nye dekodere - 30 november
27. oktober 2017

Lyse/Altibox vil stå for utlevering av nye dekodere. Se vedlagt dokument som beskriver i detalj ... Dato er satt til 30. november fra vaktmesterkontoret ...

Innhold i den nye TV-kanal avtalen med Lyse/Altibox
27. oktober 2017

Se vedlagt dokument fra Lyse/Altibox for å se hva den nye avtalen inneholder av TV kanaler og hvordan man velger kanaler selv....

Merking av parkeringsplasser i carportene
12. oktober 2017

Merking av parkeringsplassene er avsluttet .... For carportene vil vi avvente merking, da det fortsatt er forholdsvis god merking i carportene. Takk til alle.....

Graving i veinettet Skredbakka 1-25
10. oktober 2017

Vi har mottatt varsel om at det vil bli graving i veinettet de neste ukene, og vi må belage oss på litt støy og andre ulemper mens dette pågår .....

Informasjonsskriv for oktober
05. oktober 2017

Vi distribuerer papirversjon av infobrev for oktober til alle postkasser. her kan du finne digitale versjonen.

Ny avtale om TV tjenester med Lyse/Altibox
05. oktober 2017

Vi har inngått ny avtale med Lyse/Altibox om TV tjenester. Dette betyr at alle må bytte dekoder som er plassert ved hver TV. Alle vil få mer informasjon fra Lyse/Altibox

Ny høring om Transportkorridor vest - Plan 2345
05. oktober 2017

Nye plandokumenter for transportkorridor vest er lagt ut for høring. Disse planene involverer Skredbakka borettslag, og i særdeleshet carporter og gjesteparkering para...