Det ble avholdt byggemøte for rehabiliteringsprosjektet 26 juni 2013. Se lenke for referat

Les mer (Vedlegg)