Det ble avholdt byggemøte # 25 for rehabiliteringsprosjektet den 6 mars 2013

Les mer (Vedlegg)