Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget 16 april på Sunde Sykehjem.

Det var bare de faste sakene som var gjenstand for behandling (Økonomi, årsbretning, valg av styremedlemmer).

Innkalling til generalforsamling (inkludert årsberetning/regnskap)

Protokoll fra generalforsamling