Det ble avholdt byggemøte # 27 for rehabiliteringsprosjektet den3 april 2013.

Les mer (Vedlegg)