Nyheter

Stenging av utekrana for vinteren - rekkehus
12. november 2019

Til beboere i rekkehusene ..... Vi oppfordrer alle til å stenge utekrana, og i tillegg kople fra alle plastkoplinger der det kan samle seg vann.

Ny drenering i Skredbakkatunet 2
03. november 2019

Vi må grave opp ved endevegg i Skredbakkatunet 2 for å legge ned ny drenering rundt betongmuren. Arbeidet starter 4/11-2019

Sikring av sandkasse på lekeplass
03. november 2019

Vi har fått montert et nett over sandkasse på lekeplassen ved Skredbakka 35 for at ikke katter og andre smådyr bruker sandkassen til toalett.....

Lekeplass i Skredbakkatunet er oppgradert
03. november 2019

Apparatet og underlaget på lekeplassen i Skredbakkatunet er skiftet ut. Vi håper at lekeplassen blir godt besøkt og at både små og store vil kose seg....

Nye nettsider
21. juni 2019

Vi har fått oppdatert nettsideløsningen. Vi jobber med å få oversikt og lære oss administrasjonen...

Ferieavvikling - vaktmestertjeneste
21. juni 2019

I forbindelse med ferieavvikling av vaktmestertjeneste, så vil det være Even Grønås som vil være tilgjengelig vaktmester i tidsrommet 25/6 til 22/7. Tlf: 40512741

Bytte av strøm-målere for blokkleilighetene
28. april 2019

Denne uka ble det igangsatt utskifting av strøm-målere for blokkleilighetene. Dette er ledd i et EU-direktiv som ble iverksatt 1/1-2019.

Skjeggkre påvist i en leilighet - Hva gjør man ??
18. desember 2018

Vi har fått påvist skjeggkre i en leilighet, og Anticimex vil hjelpe oss med å fjerne disse. Les mer om disse insektene og hva du kan gjøre for å unngå at de kommer inn.

"Slukhansken" og info om bruk er levert til alle beboere
18. desember 2018

"Slukhansken" og info om bruk er et ledd i tiltakspakken vi jobber med for å redusere antall vannskader i borettslaget vårt

Informasjon om forsikring - dramatisk økning i premie
17. desember 2018

Se vedlagt utlevert informasjon om varsel fra forsikringsselskapet om økning i forsikringspremie og tiltak alle må gjøre

Kontroll av hovesikrings-tavler i blikkene er utsatt
17. desember 2018

Den planlagte kontrollen av hovedsikrings-tavlene i blokkene denne uka er desverre utsatt til etter nyttår, grunnet sykdom.

Kontroll og vedlikehold av rømningstiger 18-19 desember
14. desember 2018

Det vil bli utført kontroll og årlig vedlikehold av alle rømningsstiger på utsiden av balkonger i blokkene i tidsrommet 18-19 desember.

Kontroll av hovedsikrings-tavler i blokkene, 17-20 desember
14. desember 2018

Det vil bli utført kontroll av hovedsikrings-tavler i alle blokkene i tidsrommet 17-20 desember, (07:00 – 15:00).

Ny vaktmester fra BATE
04. desember 2018

Da har Christer Haaland startet sin karriere som vaktmester i BATE og hos oss ... Vi ønsker Christer velkommen og ser fram til et godt samarbeid

Nye LED lamper i trappeoppganger i blokkene
04. desember 2018

Denne uken blir det iverksatt utskifting av alle lysstoffrør og eldre lamper i trappeoppgangene i blokkene.

Montering av takrenner i blokk
04. desember 2018

Det er igangsatt arbeid med montering av takrenner i første etasjer i blokkene. Det er Hygg&Bygg som står for utførelsen

Demonstrasjon av brannslokkeutstyr
23. oktober 2018

Torsdag 25/10 kl 17:30 inviteres alle beboere til en demonstrasjon av brannslokkeutstyr, der dere også kan få prøve ut slikt utstyr i trygge omgivelser.

Endring i vaktmestertjenesten
03. oktober 2018

Martin, som har vært vaktmester hos oss dette året har valgt å slutte i BATE. Vi takker ham for innsatsen og ønsker lykke til videre...

Infobrev til alle beboere - april 2018
04. mai 2018

Se infobrev som er distribuert til alle leiligheter i papirform.

Utplassering av containere
04. mai 2018

Tirsdag 8. mai til fredag 11. mai vil det bli utplassert container på feltet slik at beboere kan kvitte seg ting og tang