Det ble avholdt byggemøte # 24 for rehabiliteringsprosjektet den 20 februar 2013.

Les mer (Vedlegg)