Det ble avholdt byggemøte for rehabiliteringsprosjektet 7 august. Se vedlegg for referat og HMS vernerunde.

Les mer (Vedlegg)