Det ble avholdt byggemøte # 23 for rehabiliteringsprosjektet den 7 februar 2013.

Les mer (Vedlegg)