Beboerinformasjon

Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)

Et borettslag er et felleskap der andelseierene eier eiendommen med bygninger og hvor alle har like rettigheter og plikter. For at dette bofellesskapet skal fungere best mulig, er det ønskelig at alle tar aktiv del i dette felleskapet. Alle beboere har et ansvar for at bomiljøet blir så rikt og trivelig som mulig.

Her vil dere finne en del praktiske opplysninger om organisering og drift av borettslaget, oversikt over tilgjengelige tjenester, litt om din leilighet og vedlikeholdsplikter og regler for deg/dere som andelseiere og beboere.

På høyre side finner dere lenker til viktige dokumenter som bør leses og gjøres kjent av alle beboere. Under vil styret legge ut diverse informasjon som gjelder boenhetene eller oppdatering av regler etc...


 

Nyheter - beboerinformasjon

Infobrev til beboere - Varsel om økning i forsikringspremie - tiltak
17. desember 2018

Se vedlagt informasjonsskriv om dramatisk økning i forsikringspremie og kontrolltiltak alle beboere må utføre regelmessig

Elektrikertjenester - SINUS Elektro AS
15. oktober 2018

Vi har valgt å bruke SINUS Elektro AS som vårt anbefalte firma for elektrikertjenester i borettslaget.

Informasjon til alle beboere - april 2018
04. mai 2018

Se infobrev som er distribuert til alle leiligheter i papirform

Plan for reduserende tiltak RADON i 2018
15. januar 2018

Borettslaget er pliktig til å finne løsninger for å redusere RADON verdier til under tiltaksgrense spesifisert i egen forskrift.

Planlagt håndtering av RADON
11. september 2017

Alle har fått informasjonsbrev i postkassen som viser hvordan vi planlegger håndteringen av RADON framover

Oppdatering av nøkkelservice
27. juli 2017

BATE og NOKAS har inngått en ny avtale om nøkkelservice. Dersom man låser seg ute …se vedlagt info fra BATE og NOKAS Bestilling av ekstra nøkler for leilighet/fritidsbod

Informasjonsskriv til beboere - juli 2017
27. juli 2017

Vi har distribuert inforbrev for juli 2017 til alle husstander via postkassene... Legger her ut digital kopi for historikk og søk.

Funksjoner i ny Altibox hjemmesentral
14. februar 2017

Se vedlagt dokument for nye funksjoner og tjenester etter vi har inngått en forlengelse av eksisterende avtale. Dette er for ny hjemmesentral

Vedlikehold av friskluftsventiler
23. januar 2017

Alle rekkehus og blokkleiligheter på grunnplan, pluss noen blokkleiligheter i de andre etasjene har fått friskluftsventiler installert, for å redusere RADON gass konsentr

Beboerinformasjon - distribuert i oktober 2016
14. oktober 2016

Det er blitt distribuert ut til alle boenheter et skriv i papirform om beboerinformasjon, der styret informerer om forskjellige emner som det jobbes med og som er greit

 

Flere nyheter