Nyheter

Montering av lufteventiler
09. februar 2016

Da vi målte for RADONgass ifjor, fant vi at flere leiligheter hadde verdier over lovregulert tiltaksgrense, og vi er nå igang med å montere lufteventiler i alle rekkeh...

Vedlikehold av ventilasjonssystemene i boenhetene - uke 21
30. april 2015

Det blir årlig vedlikehold av ventilasjonssystemene i boenhetene (rekke og blokk) i uke 21 (18-22 mai). Boenheten som er plukket ut for inspeksjon vil bli tilskrevet...

Utsetting av bosscontainere 4. til 8. mai
20. april 2015

Det blir satt ut bosscontainere som andelseiere og beboere kan benytte seg av for å kvitte seg med ting og ting som har hopet seg opp iløpet av vinteren...

Våren er kommet - veinettet blir sopt ....
20. april 2015

Endelig er det vår .... og vi ser ikke for oss at det blir så mye frost og glatt på veinettet lenger, slik at vaktmester vil foreta soping av veinettet. Dette blir utført

Ordinær generalforsamling
26. mars 2015

Det ble avholdt ordinær generalforsamling 23 mars iår. Protokoll vil bli lagt til når denne er signert og kopi mottatt fra BATE.

Resultat etter EL og vannsjekk utført i 2014
25. mars 2015

Vår/sommer 2014 ble det som kjent utført en EL og vannsjekk av leilighetene tilhørende borettslaget. EL sjekken ble utført av Sandnes Automasjon & Installasjon. Vannsjek

Måling av radonkonsentrasjon i blokkleiligheter
03. februar 2015

Styret vil i disse dager levere ut sporfilm for å måle radonkonsentrasjon i blokkleilighetene på grunnplanet. Vi ber om at instruks som gis blir nøye fulgt

Arbeidsgruppe for å se på løsning for persienner/markiser på blokkene
06. november 2014

Styret henvendte seg til beboere i blokkene, der vi ønsket deltagelse i en arbeidsgruppe som skal lage forslag til hvilke persienner/markiser som kan bli montert på bl...

Taktekking på blokkene - status
03. oktober 2014

Nå er vi kommet ca halvveis i planlagt prosjekt med å legge nytt takdekke på blokkene. og under er en oppsummering så langt ( informasjon er også distribuert i postka....

Vikar for Vaktmester - Tlf 988 63 361
24. juni 2014

I forbindelse med avvikling av sommerferie, (15 juni - 15 juli) vil Andreas Nyberg være vaktmester for borettslaget. Han kan kontaktes på tlf: 988 63 361. Alle boenheter

Start av graving for miljøstasjon
20. oktober 2013

Da er graving startet for å etablere første miljøstasjon/kildesortering. Denne blir plassert mellom carportene ved Skredbakkatunet 4-6 ...

Grillfest
20. oktober 2013

Det ble arrangert grillfest for for små og store andelseiere og beboere lørdag 28 september for å markere at rehabiliteringsprosjektet er mer eller mindre ferdig .....

Forandring i vaktmestertjenesten
14. september 2013

Det er gjort forandring i vaktmestertjenesten... Se under for mer informasjon

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #36, 5 september2013
14. september 2013

Det ble avholdt byggemøte # 36 for rehabiliteringsprosjektet den 5 september 2013. Se vedlegg for referater.

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #35, 21 august 2013
14. september 2013

Det ble avholdt byggemøte # 35 for rehabiliteringsprosjektet den 21 august 2013. Se vedlegg for referat og vernerunde.

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #34, 7 august 2013
14. september 2013

Det ble avholdt byggemøte for rehabiliteringsprosjektet 7 august. Se vedlegg for referat og HMS vernerunde.

Sommervikarer
07. juli 2013

Fra mandag 8 juli vil vi ha 3 ungdommer som jobber for oss. Primært skal de male et siste strøk på carportanlegget.

Generell beboerinformasjon distribuert til alle leiligheter
07. juli 2013

Prosjektansvarlig har distribuert generell informasjon om rehabiliteringsprosjektet som skal være levert til alle leiligheter.

Referat fra byggemøte #33, 26 juni 2013
07. juli 2013

Det ble avholdt byggemøte for rehabiliteringsprosjektet 26 juni 2013. Se lenke for referat

Avfallscontainere utplassert på feltet
09. juni 2013

Avfallscontainere for grov avfall blir satt ut på feltet fra mandag 10 juni til fredag. Når de er fylt opp blir de tømt og erstattet av tomme, så alle skal få kastet s...