Nyheter

Taktekking på blokkene - status
03. oktober 2014

Nå er vi kommet ca halvveis i planlagt prosjekt med å legge nytt takdekke på blokkene. og under er en oppsummering så langt ( informasjon er også distribuert i postka....

Vikar for Vaktmester - Tlf 988 63 361
24. juni 2014

I forbindelse med avvikling av sommerferie, (15 juni - 15 juli) vil Andreas Nyberg være vaktmester for borettslaget. Han kan kontaktes på tlf: 988 63 361. Alle boenheter

Start av graving for miljøstasjon
20. oktober 2013

Da er graving startet for å etablere første miljøstasjon/kildesortering. Denne blir plassert mellom carportene ved Skredbakkatunet 4-6 ...

Grillfest
20. oktober 2013

Det ble arrangert grillfest for for små og store andelseiere og beboere lørdag 28 september for å markere at rehabiliteringsprosjektet er mer eller mindre ferdig .....

Forandring i vaktmestertjenesten
14. september 2013

Det er gjort forandring i vaktmestertjenesten... Se under for mer informasjon

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #36, 5 september2013
14. september 2013

Det ble avholdt byggemøte # 36 for rehabiliteringsprosjektet den 5 september 2013. Se vedlegg for referater.

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #35, 21 august 2013
14. september 2013

Det ble avholdt byggemøte # 35 for rehabiliteringsprosjektet den 21 august 2013. Se vedlegg for referat og vernerunde.

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #34, 7 august 2013
14. september 2013

Det ble avholdt byggemøte for rehabiliteringsprosjektet 7 august. Se vedlegg for referat og HMS vernerunde.

Sommervikarer
07. juli 2013

Fra mandag 8 juli vil vi ha 3 ungdommer som jobber for oss. Primært skal de male et siste strøk på carportanlegget.

Generell beboerinformasjon distribuert til alle leiligheter
07. juli 2013

Prosjektansvarlig har distribuert generell informasjon om rehabiliteringsprosjektet som skal være levert til alle leiligheter.

Referat fra byggemøte #33, 26 juni 2013
07. juli 2013

Det ble avholdt byggemøte for rehabiliteringsprosjektet 26 juni 2013. Se lenke for referat

Avfallscontainere utplassert på feltet
09. juni 2013

Avfallscontainere for grov avfall blir satt ut på feltet fra mandag 10 juni til fredag. Når de er fylt opp blir de tømt og erstattet av tomme, så alle skal få kastet s...

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #31, 29 mai 2013
03. juni 2013

Det ble avholdt byggemøte # 31 for rehabiliteringsprosjektet den 29 mai 2013.

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #30, 15 mai 2013
03. juni 2013

Det ble avholdt byggemøte # 30 for rehabiliteringsprosjektet den 15 mai 2013.

Vedlikehold - Ventilasjonssystem
20. mai 2013

I tidsrommet 21-30 mai vil det bli utført årlig vedlikehold av ventilasjonssystemer for både blokkleiligheter og rekkehusleiligheter.

Dugnad gjennomført 14 mai - takk til alle som deltok
15. mai 2013

Det ble gjennomført en dugnad på feltet for å rydde opp litt før 17 mai. Takk til alle som deltok og de som tok seg bryet med å lage kaker.... Kjempebra .....

Referat fra byggemøte for rehabiliteringsprosjektet #29, 2 mai 2013
06. mai 2013

Det ble avholdt byggemøte # 29 for rehabiliteringsprosjektet den 2 mai 2013. Referat fra byggemøte og Sjekkliste fra vernerunde

Trappevask i blokkene
02. mai 2013

Styret har inngått avtale med SBBL Vaktmester om utførelse av trappevask i alle trappeoppganger i blokkene i borettslaget.

Referat fra byggemøte # 28 for rehabiliteringsprosjektet - 17 april
22. april 2013

Det ble avholdt byggemøte # 28 for rehabiliteringsprosjektet den 17 april 2013. Referat fra byggemøte og sjekkliste fra vernerunde

Ordinær generalforsamling avholdt 16 april
18. april 2013

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget 16 april på Sunde Sykehjem. Det var bare de faste sakene som var gjenstand for behandling (Økonomi, årsbretni...