Det ble avholdt byggemøte # 36 for rehabiliteringsprosjektet den 5 september 2013. Se vedlegg for referater.

Les mer (Vedlegg)