Nyheter

Nytt infobrev distribuert i postkassene - Håndtering av RADON
11. september 2017

Alle beboere har fått levert nytt informasjonsbrev som omhandler styrets håndtering av RADON i borettslaget. Se lenke til informasjonsbrevet

Oppdatering om nøkkelservice
28. juli 2017

Se info under "Beboerinformasjon" om oppdatering angående nøkkelservice, der innlåsing og bestilling av nye nøkler inngår..

Informasjonsskriv - juli 2017
27. juli 2017

Vi har distribuert informasjonsskriv til alle husstander i borettslaget ... Se her for digital kopi.

Oppdatering av parkeringsregler
06. juli 2017

Vi har oppdatert parkeringsreglene for borettslaget. Det er ingen store endringer, men har gjort noen presiseringer. Alle vil få distribuert en papirkopi i postkassen. E

Oppdaterte ordensregler
06. juli 2017

Vi har oppdatert ordensreglene for borettslaget. Det er ingen store endringer, men har gjort noen presiseringer. Alle vil få distribuert en papirkopi i postkassen.

Endring i rutiner: Bestilling av nøkler til leilighet og boder
20. juni 2017

Vi har endret rutinen med å bestille nøkler fra at dette ble gjort av styret til nå at det er den enkelte andelseier som gjør dette selv, ved å benytte seg av bestilli...

Vask/malingsprosjekt: Referat byggemøter og vernerunde
15. juni 2017

Her finner du kopi av referater av byggemøter og vernerune #1, 2 og 4 Byggemøte # 1 Byggemøte #2 Vernerunde #2 Byggemøte #4 Vernerunde #4

Oppgradering av sikringsskapene med automatsikringer
28. mai 2017

Sinus Elektro har nå begynt sitt arbeid med å oppgradere over 60 boenheter med automatsikringer og nytt spenningsvern ihht til dagens krav...

Vedlikehold av ventilasjonssystemer
28. mai 2017

Fra 23 mai til 2 juni blir det utført regelmessig vedlikehold av ventilasjonssystemer i blokker og rekkehus. Noen vil bli kontaktet og forespurt om tilkomst til leilig...

Grilling i borettslaget
12. mai 2017

Nå begynner grillsesongen... Pass på at du bruker riktig grilltype og ikke sjenerer naboen med grillrøyk..... Se lenke for mer informasjon og følg borettslaget sine or...

Utlevering av maling til boder/rekkverk etc.
09. mai 2017

Dersom noen trenger hvitmaling for å male boder, rekkverk, gjerder, etc.., så kan dere hente dette hos Svein Sivertsen i Skredbakkatunet 18 (tlf: 928 05 783)

Dugnad utført - Tusen takk for frammøte
09. mai 2017

Det ble avholdt dugnad i borettslaget 2. mai ... Oppmøtet var veldig bra ...Vi var så heldige å ha fantastisk sommervær ....Vi rensket opp i skråning opp mot Revheimsv...

Røyk og varmevarslere installert i fellesområder i blokkene
27. april 2017

Alle trapperom og korridorer inn til boder i 2ndre etasje er blitt bestykket med seriekoplet røyk og varmevarslere. Disse er seriekoplet pr. trapperom, som betyr at de...

Ordinær generalforsamling 2017
20. april 2017

Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. mars 2017. Takk til alle som møtte opp. I etterkant av møtet hadde vi en åpen diskusjon. Forslagene herfra vil styret behandl...

Utsetting av containere for restavfall
20. april 2017

Så er det tid å kvitte seg med «raben» som har samlet seg i løpet av vinteren ….Vi får satt ut containere på de vanlige plassene fra tirsdag 25 april til fredag 28 ap...

DUGNAD
20. april 2017

Vi inviterer alle til innsats 2. mai fra kl 17:00 til senest 19:00. Oppmøte ved vaktmesterkontoret…. Vi skal primært rydde i skråning mot Revheimsveien, men dersom noe...

Igangsettelese av fasadevask og malingsprosjekt
29. mars 2017

Vi signerte avtale med BATE og RSM Fasade på prosjektledelse og utførelse av fasadevask og maling av trekledning og betongfasade både på blokker, rekkehus og carporter...

Husk årets generalforsamling !!
09. mars 2017

Ønsker alle andelseiere og beboere hjertelig velkommen til årets generalforsamling, torsdag 30. mars kl 18:00 i aktivitetshuset til Sundelia borettslag.

Vi er nå på Facebook !!!
09. mars 2017

Vi har opprettet en Facbook side, der vi vil informere fortløpende om saker og hendelser som berører vi som beboere i borettslaget .....Følg oss

Ny 5 års vedlikeholdsavtale på brannforebygging og brannsikringsutstyr
23. februar 2017

Vi har inngått en 5 års avtale om vedlikehold av brannsikringsutstyr og brannforebygging. Firmaet vi har valgt er Stavanger Brannsikring. Mer informasjon vil bli distr...