Nyheter

OBS! Asfaltering av veinettet i Skredbakka 1-25
27. oktober 2017

Hele veibredden i veinettet Skredbakka 1-25 vil bli asfaltert neste uke..Følg våre nettsider og/eller FB gruppe for ekstakt dato som blir annonsert mandag ...

Utlevering av nye dekodere - 30 november
27. oktober 2017

Lyse/Altibox vil stå for utlevering av nye dekodere. Se vedlagt dokument som beskriver i detalj ... Dato er satt til 30. november fra vaktmesterkontoret ...

Innhold i den nye TV-kanal avtalen med Lyse/Altibox
27. oktober 2017

Se vedlagt dokument fra Lyse/Altibox for å se hva den nye avtalen inneholder av TV kanaler og hvordan man velger kanaler selv....

Merking av parkeringsplasser i carportene
12. oktober 2017

Merking av parkeringsplassene er avsluttet .... For carportene vil vi avvente merking, da det fortsatt er forholdsvis god merking i carportene. Takk til alle.....

Graving i veinettet Skredbakka 1-25
10. oktober 2017

Vi har mottatt varsel om at det vil bli graving i veinettet de neste ukene, og vi må belage oss på litt støy og andre ulemper mens dette pågår .....

Informasjonsskriv for oktober
05. oktober 2017

Vi distribuerer papirversjon av infobrev for oktober til alle postkasser. her kan du finne digitale versjonen.

Ny avtale om TV tjenester med Lyse/Altibox
05. oktober 2017

Vi har inngått ny avtale med Lyse/Altibox om TV tjenester. Dette betyr at alle må bytte dekoder som er plassert ved hver TV. Alle vil få mer informasjon fra Lyse/Altibox

Ny høring om Transportkorridor vest - Plan 2345
05. oktober 2017

Nye plandokumenter for transportkorridor vest er lagt ut for høring. Disse planene involverer Skredbakka borettslag, og i særdeleshet carporter og gjesteparkering para...

Nytt infobrev distribuert i postkassene - Håndtering av RADON
11. september 2017

Alle beboere har fått levert nytt informasjonsbrev som omhandler styrets håndtering av RADON i borettslaget. Se lenke til informasjonsbrevet

Oppdatering om nøkkelservice
28. juli 2017

Se info under "Beboerinformasjon" om oppdatering angående nøkkelservice, der innlåsing og bestilling av nye nøkler inngår..

Informasjonsskriv - juli 2017
27. juli 2017

Vi har distribuert informasjonsskriv til alle husstander i borettslaget ... Se her for digital kopi.

Oppdatering av parkeringsregler
06. juli 2017

Vi har oppdatert parkeringsreglene for borettslaget. Det er ingen store endringer, men har gjort noen presiseringer. Alle vil få distribuert en papirkopi i postkassen. E

Oppdaterte ordensregler
06. juli 2017

Vi har oppdatert ordensreglene for borettslaget. Det er ingen store endringer, men har gjort noen presiseringer. Alle vil få distribuert en papirkopi i postkassen.

Endring i rutiner: Bestilling av nøkler til leilighet og boder
20. juni 2017

Vi har endret rutinen med å bestille nøkler fra at dette ble gjort av styret til nå at det er den enkelte andelseier som gjør dette selv, ved å benytte seg av bestilli...

Vask/malingsprosjekt: Referat byggemøter og vernerunde
15. juni 2017

Her finner du kopi av referater av byggemøter og vernerune #1, 2 og 4 Byggemøte # 1 Byggemøte #2 Vernerunde #2 Byggemøte #4 Vernerunde #4

Oppgradering av sikringsskapene med automatsikringer
28. mai 2017

Sinus Elektro har nå begynt sitt arbeid med å oppgradere over 60 boenheter med automatsikringer og nytt spenningsvern ihht til dagens krav...

Vedlikehold av ventilasjonssystemer
28. mai 2017

Fra 23 mai til 2 juni blir det utført regelmessig vedlikehold av ventilasjonssystemer i blokker og rekkehus. Noen vil bli kontaktet og forespurt om tilkomst til leilig...

Grilling i borettslaget
12. mai 2017

Nå begynner grillsesongen... Pass på at du bruker riktig grilltype og ikke sjenerer naboen med grillrøyk..... Se lenke for mer informasjon og følg borettslaget sine or...

Utlevering av maling til boder/rekkverk etc.
09. mai 2017

Dersom noen trenger hvitmaling for å male boder, rekkverk, gjerder, etc.., så kan dere hente dette hos Svein Sivertsen i Skredbakkatunet 18 (tlf: 928 05 783)

Dugnad utført - Tusen takk for frammøte
09. mai 2017

Det ble avholdt dugnad i borettslaget 2. mai ... Oppmøtet var veldig bra ...Vi var så heldige å ha fantastisk sommervær ....Vi rensket opp i skråning opp mot Revheimsv...