Det ble avholdt byggemøte # 21 for rehabiliteringsprosjektet den 9 januar 2013. Referat fra byggemøte Sjekkliste fra vernerunde

Les mer (Vedlegg)