Det er iverksatt et ganske stort arbeid med å utbedre drenering der dette ikke har vært gjort tidligere. Det gjelder i denne omgang for rekkehusene, og de berørte skal ha blitt muntlig informert og vist hvordan dette er planlagt utført.

Dette arbeidet er helt nødvendig, da flere av rekkene har slitt med fuktigigheti mange år, og dette kan skade både beboere og bygningene på lang sikt. Kostnadene er lagt inn i budsjettet for 2013.

 

Dersom noen har spørmål eller ønsker å diskutere nærmere, er det bare å ta kontakt med Sverre Johan Borgen eller Rune Aarstad