Det ble avholdt byggemøte # 13 for rehabiliteringsprosjektet 6 september 2012

Les mer (Vedlegg)