som de fleste kanskje har sett er det ganske stor aktivitet på feltet .. det siste er at vi har engasjert Nygaard a.s for å utbedre flere uteområder, herunder gjøre øverste lekeplassen v/transformator attraktiv for barn og unge igjen, 2 store bed blir omplantet og noe påkrevd dreneringsarbeid er iverksatt.

I tillegg må vi fikse støttevegger på lekeplassen i Skredbakkatunet .....vi håper at områdene ute blir like flotte som fasadene.....