Det ble avholdt byggemøte # 19 for rehabiliteringsprosjektet. Her finner du referat fra byggemøtet og sjekkliste fra vernerunde.

Les mer (Vedlegg)