Det ble avholdt byggemøte # 20 for rehabiliteringsprosjektet desember 12 2012.

Referat fra byggemøte Sjekkliste fra vernerunde

Les mer (Vedlegg)