Styret har signert en fornyet kontrakt med Lyse om TV, telefon og internett-tjenester .... Se kontrakt

Det er ikke noen signifikante forskjeller fra tidligere avtale, bortsett fra en økning i pris på TV-signal-tjenesten.