Vedlagt er dokument som er distribuert til alle husstander. Inneholder informasjon om pågående prosjekter, ferdigstilling og etterkontroll og en detaljert vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører. Generell informasjon Vedlikeholdsinstruksjon(FDV) fra Nordvestvinduet AS

Informasjonsbrev desember 2012

Vedlikeholdsinstruksjon (FDV) for vinduer og dører