Det ble avholdt byggemøte # 17 for rehabiliteringsprosjektet 31 oktober 2012

Les mer (Vedlegg)