Det ble avholdt byggemøte # 15 for rehabiliteringsprosjektet 3 oktober 2012

Les mer (Vedlegg)