Det ble avholdt byggemøte # 16 for rehabiliteringsprosjektet 17 oktober 2012

Les mer (Vedlegg)