Det ble avholdt byggemøte # 14 for rehabiliteringsprosjektet 19 september 2012

Les mer (Vedlegg)