Det ble avholdt byggemøte # 12 for rehabiliteringsprosjektet 23 august 2012

Les mer (Vedlegg)