Det ble avholdt byggemøte # 11 for rehabiliteringsprosjektet 9 august.

Les mer (Vedlegg)