Det er igangsatt arbeid med montering av takrenner  i første etasjer i blokkene.

Det er Hygg&Bygg som står for utførelsen ......