RADONbrønn er installert i noen utvalgte leiligheter... Nå avventer vi måleresultatetene for disse, før vi bestemmer nye tiltak.

Se også styret sin tiltaksplan for RADON for 2018......