Se vedlagt dokument fra Lyse/Altibox for å se hva den nye avtalen inneholder av TV kanaler og hvordan man velger kanaler selv....

Les mer (Vedlegg)