Nye plandokumenter er nå sendt ut på høring .... Disse planene kan man laste ned fra følgende lenke: Stavanger kommune 

De offentlige etater inviterer til informasjonsmøte onsdag 18. oktober klokken 18 - 19. Møtet holdes i gymsalen på Sunde skole, Sundeveien 10.

Oversiktskart med plangrense