Disse plantekassene er plassert ut for å redusere risikoen for å bli nedkjørt/påkjørt av syklister eller rullebrettbrukere som leker seg .

Vi håper dere kan gi en tilbakemelding til oss dersom tiltaket ikke fungerer ordentlig eller at vi bør justere plassering av plantekassene .