Sinus Elektro har nå begynt sitt arbeid med å oppgradere over 60 boenheter med automatsikringer og nytt spenningsvern ihht til dagens krav. Dette bekostes av andelseier selv.... og vil være et viktig tiltak for å redusere fare for brann i leilighetene.