Lyse/Altibox vil stå for utlevering av nye dekodere. Se vedlagt dokument som beskriver i detalj ... Dato er satt til 30. november fra vaktmesterkontoret ...

Les mer (Vedlegg)