Denne uka ble det igangsatt utskifting av strøm-målere for blokkleilighetene. Dette er ledd i et EU-direktiv som ble iverksatt 1/1-2019. 

Hvordan dette kan benyttes og brukes vil dere få tilsendt informasjon fra Kundesenteret til Lyse ELnett iløpet av kort tid ......

Styret.