Vi har fått montert et nett over sandkasse på lekeplassen ved Skredbakka 35 for at ikke katter og andre smådyr bruker sandkassen til toalett..... 

Nettet skal være enkelt å ta av slik at barna kan få kost seg  i sandkassen .... Og så ber vi om at alle foreldre er med å passe på at nettet blir montert igjen etter bruk ....

Vi håper at dette tiltaket er nok til å holde katter og andre smådyr vekke.... Og til slutt henstiller vi til de av beboere som har husdyr om å påse at disse har gode toalettforhold hjemme .........

Mvh Styret i borettslaget