Nyhetsbrev august 2023

 • Vi ønsker velkommen til ny styreleder Bjørn Revheim. Han kan nås på telefon 94466644. Bjørn vil ha kontortid i buå onsdager kl.17-19.
 • Styret ber om at alle henvendelser som ikke haster sendes på e-post til felles e-post for styret. Vennligst ha respekt for at de fleste i styret er i fulltidsjobb.
 • Vaktmester Alexander er på feltet tirsdager og fredager. Han kan kontaktes via kontaktskjema på borettslagets hjemmeside angående feil og mangler på fellesområder eller fasade.
 • Styret minner om andelseier og leietakers vedlikeholdsansvar:
  • Husk å rense sluker og rengjør filter til ventilatorviften. Ventilatoren må alltid stå på for å sikre best mulig inneklima og forhindre fuktskader.
  • Husk også å smøre alle metallhengsler og skinner på vinduer og dører med Tec7 eller liknende, slik at de er lette å åpne og lukke.
  • Fungerer røykvarsleren?
  • Kontroll av brannstige – trekk ut splinten og dra ut stigen for å se at den fungerer. Smør gjerne hengslene med Tec7 eller liknende.

Vi minner om at manglende vedlikehold kan medføre store utgifter. Styret kan pålegge andelseier om å dekke disse dersom det er skader som skyldes manglende vedlikehold. Du kan lære mer om vedlikehold og andelseiers plikter i oppdatert beboerinformasjon kommer i løpet av høsten.

 • Utover høsten vil Nygaard oppgradere grøntområdene våre. Vi håper at det blir til glede for alle. Styret har også inngått avtale om at andelseiere og leietakere kan bestille gartnertjenester hos Nygaard direkte. Pris blir 665,- eks moms pr time. Oppdrag avtales direkte med Magnus Nygaard på tlf. 91680571 eller Ingrid på tlf.97070157.
 • Parkeringsregler er oppdatert. Disse er lagt ut på facebook og borettslagets hjemmeside.
 • Styret minner om at helligdagsfreden gjelder. Ta plen- og hekk-klippen på hverdager.
 • Det er hengt opp nye vannslanger i fellesbodene i blokkene langs Revheimsveien. Styret minner samtidig om at det ikke er lov til å vaske biler utenfor blokkene. Styret oppfordrer også alle som bor i blokkene om å holde fellesbodene fri for søppel og følge reglene som henger på innsiden av bod-dørene.

 

Velforeningen vil gjerne takke alle som bidro ekstra til festen. Takk for hyggelig lag! Vi håper at dere ble kjent med noen nye naboer i løpet av ettermiddagen og kvelden. Vi har stor tro på at om man kjenner naboen sin så vil man ha det bedre der man bor.

Har du ønsker for hva velforeningen skal jobbe med? Send en e-post til styret med velforening i emnefeltet. Vi har også plass til flere medlemmer.

 

Vennlig hilsen

Styret i Borettslaget Skredbakka og velforeningen