Stavanger kommune, som administrerer våre nedgravde avfallscontainere, har byttet ut en bioavfallscontainer med en glassavfallscontainer (gul farge).

Glassavfallscontainer er plassert ved innkjøringen til borettslaget, ved Skredbakka 1.

Den kan brukes av alle beboere i borettslaget uten å bruke adgangsbrikke for å åpne den.

Vi håper at alle beboere er sitt ansvar bevisst, og vil bidra til å holde avfallsstasjonen ryddig og fri for glass-skår, som kan skade barn og dyr.

Nå skal det være unødvendig for beboere i rekkehus å ha egen glassavfallsbeholder.