Denne uken blir det iverksatt utskifting av alle lysstoffrør og eldre lamper i trappeoppgangene i blokkene. Dette er et tiltak for å få bedre lys i trappeoppgang, spare energi og redusere fare for brann i gammelt utstyr og ledninger.